Begeleiding door lichaamswerk

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een manier om met jezelf in gesprek te raken. Volgens de opvattingen van de methode zijn er verschillende deelpersonen in ieder mens aanwezig. Je kunt die deelpersonen ontdekken en je kunt er mee in gesprek gaan, hoe gek dit ook klinkt. De kern van de methode is het bewust maken van de verschillende deelpersoonlijkheden in iemand, ze vanuit het innerlijk naar buiten laten treden en ze tot een gesprek uitnodigen. Het ego, dat naar buiten treedt namens alle deelpersoonlijkheden, wordt zich daardoor bewust van de verschillende delen en van wat die mee te delen hebben. Verder wordt aandacht besteed aan de toestand van ‘getuige zijn’. In de begeleiding blijkt de methode buitengewoon effectief, zowel voor het verschaffen van inzicht als voor het verbeteren van de communicatie, het herstellen van vitaliteit en het leren maken van betere en passende keuzes. In essentie zijn de delen energiepatronen die we in de loop van ons leven hebben opgebouwd, van instinctieve, gevoelsmatige, mentale en spirituele aard. Uiteindelijk doel van de therapeutische begeleiding is om onszelf in alle dimensies te leren kennen, zodat we meer keuzemogelijkheden krijgen, vanuit een steeds bewuster wordend ego. De hierdoor optredende verschuiving in onze energiepatronen brengt verandering van bewustzijn met zich mee. Deze veranderende kijk op onszelf verandert ook onze relatiemogelijkheden en de plaats die wij in de wereld innemen.

Familieopstellingen naar Bert Hellinger

Een familie noemen we een systeem van mensen die – vaak onbewust – in diepe verbondenheid met elkaar leven. De één voelt zich in deze familie vrij, de ander verstrikt. Verstrikking met het lot van een familielid ontstaat vanuit solidariteit en als een vorm van kinderlijke liefde om de structuur van de familie of groep alsnog in harmonie te willen brengen. Het gevoel niet de juiste plek te kunnen innemen kan te maken hebben met een verstoorde dynamiek in het familiesysteem. Hierdoor ontstaat er verwarring omdat de rangorde binnen de familie verstoord is. Deze verwarring werkt door in latere relaties en werkverhoudingen. In het leven vindt men letterlijk zijn plaats niet. Systemisch werk is een methode om inzicht te krijgen in jouw positie binnen je huidige of oorspronkelijke systeem en in de dynamiek en/of belemmerende patronen die mogelijk op jou van invloed zijn. Het doel van systemisch werk is dat de onbalans en verstrikkingen, die op een onbewust niveau belemmerend voor je werken, zichtbaar en ervaarbaar gemaakt worden. Je kunt dan met liefde en respect de oude verstrikkingen loslaten en nieuwe mogelijkheden verkennen die je in staat stellen om weer vrijere te zijn in je denken, voelen en handelen.

Gestalt

Gestalt gebruikt de taal van lichaam en geest om mensen bewust te maken van hun innerlijke conflicten, tegenstrijdige stemmen, onbewuste gevoelens en negatieve ervaringen. Dit gebeurt via gestaltdialogen tussen de drie belangrijkste deelpersoonlijkheden: kind, ouder en volwassene. In onze jeugd waren bepaalde gevoelens en gedragingen taboe, omdat ze te vaak negatief werden beoordeeld. Deze veroordeelde facetten van onszelf zijn daardoor schaduwdelen geworden. Via gestaltdialogen krijgen we helder welke verborgen potentie in deze ontkende en onderdrukte schaduwdelen schuil gaat. Je innerlijke verdeeldheid kan zich oplossen en je groeit naar harmonie met alle delen in jezelf. Het is een specifieke vorm van werken met deelpersoonlijkheden oftewel voice dialoque

Innerlijk kindwerk

Bij innerlijk kind werk gaan we ervan uit dat ieder mens een ‘innerlijk kind’ heeft. Dit is een essentiële deelpersoonlijkheid in ons. Hiermee wordt bedoeld dat wij een deel in ons hebben dat nog steeds leeft in de oude gevoelens en overtuigingen van het kind dat we vroeger waren. Zolang we ons hier niet van bewust zijn, kunnen deze oude gevoelens en overtuigingen onze gevoelens en gedrag in het nu heel sterk bepalen. Door er bewust van te worden en ze te ervaren kun je ze loslaten en meer in de werkelijkheid van je volwassen leven in het heden komen. Niet langer bepaalt het kind in jezelf maar neem je zelf de volwassen regie in je leven.

Lichaamswerk

Bij het ervaren van spierspanningen door lichaamsgerichte oefeningen kan de oude psychische pijn waarvoor we ons als kind afsloten, vrijkomen. Door lichaamswerk wordt het lichaamsbewustzijn bevorderd, de ademhaling verdiept en de vitaliteit versterkt. Je ontdekt welke verborgen krachtbronnen je lichaam bevat. Lichaamswerk ondersteunt je om de natuurlijke signalen van je lichaam opnieuw te herkennen. Hierdoor kan de levensenergie vanuit je benen en bekken naar je kruin doorstromen en de natuurlijke lichaamsbalans, die je levendig en authentiek maakt, herstellen.

Karakterstructuren en traumahealing

Het model van de vijf karakterstructuren van Reich geeft inzicht in hoe we als kind bedreigende situaties overleefden. We kunnen deze bedreigingen van het kwetsbare kind ontwikkelingstrauma´s noemen. Min of meer traumatische ervaringen in de jeugd kunnen zo overheersend zijn dat iemand als volwassene in gelijksoortige situaties nog steeds verstart en bevriest. Door een te rationele opvoeding raak je het natuurlijke contact met je lichaam kwijt. De traumatische ervaring zet zich vast in het lichaam en daarna in het zenuwstelsel. Je blijft inwendig bevroren met als gevolg allerlei verschijnselen zoals angst, paniekaanvallen, nervositeit, depressie enz. Het zijn signalen dat het trauma in het lichaam vastzit. Elke karakterstructuur heeft zo zijn eigen vormen van bevriezen en dus ook zijn eigen manieren om geleidelijk te ontdooien. Het is belangrijk dat de zelfregulering van het lichaam via verschillende ontspannende en natuurlijke methoden hersteld wordt. Pas als het zenuwstelsel in een natuurlijke balans is, wordt het mogelijk om helemaal in het hier en nu te zijn. In zoverre heeft deze vorm van traumahealing ook met meditatie te maken. Trauma´s houden ons in het verleden gevangen en meditatie brengt ons op een ontspannen manier in het hier en nu. Herinneringen aan traumatische gebeurtenissen (en dit kunnen ook op zich kleine gebeurtenissen zijn) draag je niet alleen mee in je hersenen, maar ook in je lichaam. Je bent extra gevoelig voor bepaalde prikkels. Om overprikkeling te voorkomen is het belangrijk om te weten wanneer en hoe je grenzen overschreden worden. Dit kan door je meer bewust te worden van de signalen die je lichaam je hierover geeft.

Geleide fantasie

Bij een geleide fantasie leid ik je middels ontspanning in een lichte trance. Ik neem je mee in een beeldend verhaal, soms ondersteund door achtergrondgeluiden of muziek. Binnen het verhaal is er ruimte voor jouw eigen invulling, beelden die jij zelf maakt of oproept: jouw verhaal. Deze beelden komen meestal uit diepere delen in jezelf: je gekwetste innerlijke kind, je oorspronkelijke blije kind, je onderbewuste. Vaak zijn het mooie metaforen die laten zien wat er gaande is in jou.

Trapdoor

Een verhelderende manier om inzicht te krijgen in onze diepere behoeften en de manier waarop we deze compenseren met verlangens. Trapsgewijs wordt afgedaald naar de wezenlijke behoeften uit de jeugd die bedekt werden met oppervlakkige verlangens. Het zijn verlangens die voortkomen uit het kinderlijke angstdenken, een bodemloze put van niet vervulde zorgenkindbehoeften. De leegte die ontstond blijft aan ons knagen.

Ademtherapie

Ademen (Rebirthing) is een methode die tot doel heeft op eenvoudige wijze contact te maken met je eigen levensenergie. In praktische zin is het de verbinding van de inademing met de uitademing in een voortdurend ontspannen ritme. In een reeks van sessies onder begeleiding wordt ernaar gestreefd de ademhaling te bevrijden van blokkades, zodat er een natuurlijke, volledige ademhaling ontstaat. Het zorgt voor ontlading van fysieke spanning en stress en geeft je besef van innerlijke stilte en vrijheid. Het doorbreekt de identificatie met het denken waardoor je meer aanwezig bent in het “nu” en meer verbinding is met je intuïtie en gevoel. Tenslotte verzacht je innerlijk verzet en je oordeel tegen dat wat er is, het geeft acceptatie en aanvaarding van wie en wat je bent.