Het talentenspel

Het Talentenspel kan worden ingezet bij keuzemomenten en levensvragen als:

  • ik zoek meer vervulling in het werk wat ik doeOLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • ik zoek een diepere drijfveer dan alleen geld
  • ik wil al mijn talenten met plezier inzetten
  • ik zoek een richting of zin in mijn leven
  • ik zoek verdieping in mijn relatie(s)
  • ik wil de samenwerking met mijn collega’s verbeteren
  • ik wil met mijn leven graag meer bijdragen aan dat van anderen.

Het Talentenspel is een zingevingsspel en een bewustwordingsspel. Het legt onze innerlijke rijkdom bloot en de richting wijst naar onze authentieke plek.

Het talentenspel werkt niet met beroepen maar met archetypen en hierdoor heeft “het spelen” van het spel een diepgaande werking en leidt het tot blijvende verandering in jezelf en in je leven. Je ziet de zin van je leven en de richting waarvoor je kan kiezen. Dit leidt tot enthousiasme wanneer je ervaart welke potentie er leeft in je binnenwereld en hoe je hiervan gebruik kunt maken waardoor je vollediger tot je recht komt. Je kunt je leven met nieuwe bezieling en passie oppakken. Je ervaart vreugde en vervulling zowel in je werk als in je relaties.

Je kwaliteit van leven gaat erop vooruit wanneer je aan de slag gaat met het spel en je de inzichten integreert in je dagelijks leven.

In gemiddeld 6 sessies wordt uitvoering gegeven aan je spel.

Uitgangspunt van het Talentenspel is dat ieder mens twaalf talenten heeft. Je maakt in het spel gebruik van het beeld van een innerlijk koninkrijk waarbinnen jouw talenten werkzaam zijn.

In het eerste deel van het spel maak je kennis met jouw twaalf talenten. Je kijkt naar wat die talenten voor jou doen en wat ze nodig hebben. Je lost conflicten op, laat ze relaties aangaan, en je krijgt helderheid over hoe je ze kunt inzetten in jouw leven. Het eerste deel speel je op het eerste spelbord, wOLYMPUS DIGITAL CAMERAaarop de vier elementen (aarde, water, lucht en vuur) zijn terug te vinden. Elk talent blijkt een vervorming te hebben zoals de stuurman die alles controleert en de andere talenten niet aan bod laat komen, de rechter die over alles een oordeel heeft, je kind dat zich alleen maar zorgen maakt of de vader/moeder die voor jou bepaalt in je eigen rijk. Soms moet je eerst schoon schip maken voordat je verder kan. Hiermee ga je aan de slag in maatwerkopdrachten.

In het tweede deel van het spel geef je je talenten een plaats op het tweede speelbord: de levensboom. Hiermee krijg je inzicht in de plaats die deze talenten OLYMPUS DIGITAL CAMERAinnemen: welke talenten gebruik je voor jezelf, voor je werk en voor jouw persoonlijke ontwikkeling?

Een verdieping van het talentenspel is het creatief vorm geven aan je eigen innerlijke koninkrijk door middel van een collage, een intuïtief schilderij of bijvoorbeeld thuis aan de hand van spullen die passen bij ieder talent.

 

Ook bestaat de mogelijkheid om je eigen levensboom te lopen aan de hand van je 12 talenten die wOLYMPUS DIGITAL CAMERAorden neergelegd. Dit is een bijzondere ervaring van een opstelling waarbij je letterlijk loopt van talent naar talent en ervaart hoe het stroomt of mogelijk nog blokkeert tussen je talenten. Dit geeft weer energie om nieuwe stappen te zetten in je dagelijkse leven.