Mindfull zijn

Mindful-zijn betekent vanuit bewustzijn en totale aandacht in het hier en nu zijn en zoveel mogelijk leven. Vanuit ontspanning kijkt de stille getuige in je naar je gedachten, gevoelens, emoties en lichaamssensaties. Zonder wat dan ook in jezelf te be- of veroordelen, kom je zo op een natuurlijke manier los van gedachten en gevoelens waarmee je gewoonlijk geïdentificeerd bent. Je kijkt naar je eigen gedachten, gevoelens en waarnemingen.mindful
Door de positie van getuige-zijn in te nemen kan je vanaf een afstand kijken naar wat er speelt in jezelf. Met andere woorden de deelpersoonlijkheden in jezelf beschouwen met al hun gebabbel. Belangrijke hierin zijn: je innerlijk kind, de rechter, de drammer, de perfectionist, de controleur en je innerlijk criticus.
Een volgende stap kan zijn om deze oude deelpersoonlijkheden met al hun zorgendenken te gaan onderzoeken. We zijn zo bezig met onze zorgen over het verleden, heden en toekomst dat we vergeten in het nu te leven. Door ruimte te geven aan al die babbelende stemmen in jezelf en je hiervan bewust te worden ontstaat er meer afstand, ruimte en rust in jezelf. Doel is om vanuit volwassen-regie je leven te leven.

Mindful-zijn is een waardevolle ondersteuning in mijn manier van werken. Kijken naar wat er in jezelf langs komt aan gedachten en gevoelens zonder er inmindful zen mee te gaan, het vast te zetten of weg te drukken omdat je het niet wilt voelen. Zo word je getuige van alles wat er is in jou leeft zonder te oordelen. Vanuit je eigen centrum, in een diep contact met jezelf en met het hier en nu neem je als het ware van een afstand- waar wat er zich afspeelt in jou.
Dit geeft rust, stilte en helderheid.
Dit kan op veel verschillende manieren door stilzitten maar ook door eerst te bewegen.
Het ondersteunt genoemde methodes op deze site.